Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

catasha
0019 3627
Reposted fromKangaRue KangaRue viacattasha cattasha
3030 68c6
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacattasha cattasha
catasha
3473 6168
Reposted fromKirslod Kirslod viacattasha cattasha
catasha
6799 569e
Reposted frompesy pesy viacattasha cattasha
catasha
7332 d4f6
Reposted fromtwice twice viacattasha cattasha
1124 6bb6 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viacattasha cattasha
catasha
3527 9033
catasha
6892 b77d
wut
Reposted fromWolframowyKowal WolframowyKowal viacattasha cattasha
catasha
0373 2be2
Reposted fromnonreality nonreality viacattasha cattasha
catasha
Manhattan (1979)
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viacattasha cattasha
catasha
Reposted fromsober sober viacattasha cattasha
catasha
6472 277f
Reposted fromPiatekkor Piatekkor viacattasha cattasha
catasha
8644 7307
Reposted frompalesoap palesoap viacattasha cattasha
catasha
Egon Schiele, Nude with a Blue Headband
Reposted fromcelaeno celaeno viacattasha cattasha
catasha
7970 2c41 500
Egon Schiele, Crouching Nude
Reposted frombarbararabarbar barbararabarbar viacattasha cattasha
catasha
4140 23f9
Reposted fromintrigante intrigante viacattasha cattasha
catasha
7345 1935
Reposted fromakukugrucha akukugrucha viacattasha cattasha
catasha
...ale oczywiście ja zakochuję się w tym aroganckim skurwielu, Jean-Marcu, który nie spieszy się|z odpowiedzią na moje e-maile. Idiotka ze mnie. Czasami siedzę przy komputerze i wpadam w panikę. Zaczynam się nakręcać. Jeżeli jedna osoba umiera za każdym razem kiedy klikam "Odśwież", to nie został już nikt żywy.
— wyśnione miłości
Reposted fromcatasha catasha viacattasha cattasha
catasha
Dla mnie... Byłam zadurzona w takim rodzaju miłości. On mieszkał w Berlinie, ja na Dorion Street... Chyba byłam bardziej zakochana... no wiesz, w lataniu... nie wiem, w lądowaniu, w kawiarniach, w papierosach... w powiewie nowości, w jego akcencie. Tego nie ma. To idea miłości. Kochasz ideę bardziej niż jego. Kochasz odległość. A kiedy odległość znika... Kiedy... kiedy nie trzeba już przemierzać oceanu, wszystko. co trzeba przemierzyć. to korytarz... W każdym razie wszystko skończone.
— wyśnione miłości
Reposted fromcatasha catasha viacattasha cattasha
catasha
1991 1651
Czekam na niego w kawiarni. Spóźnia się. Ale tylko chwilę, nic wielkiego.
Etap pierwszy:
uwielbiasz to, że się spóźnił.
Czyni go to bardziej ludzkim, dodaje uroku.
Etap drugi:
Sprawdzasz czy sie nie pomyliłaś. Trochę wątpisz. Może coś źle zrozumiałam. Wymyślam scenariusze.
Wyobrażam sobie,  że spóźniam się do innej kawiarni. Rozglądam się.
Jestem we właściwym miejscu. To już 32 minuty.
Etap trzeci:
Mówię sobie, że to nic nie szkodzi. Staram się czymś zająć, czytam.
Udaję, że czytam. Cały czas ten sam cholerny akapit. Idę do łazienki, coś zamawiam. Już go nienawidzę. W myślach go wyzywam. Wymyślam jakieś teksty, które go zgaszą kiedy się pojawi.
Po 39 minutach... przychodzi.
Cały zasapany. Przystojny. Były straszne korki. Jasne. Więc mówię, że nie ma problemu.
Oczywiście, to naturalne, że mógł się spóźnić.
Bo... Bo ja jestem słaba...
a rację ma ten, kogo podziwiasz.
Chrzanić to.
- Les  Amours imaginaires by Xavier Dolan, 2010
Reposted fromperelin perelin viacattasha cattasha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl